《Adiemus》歌詞:byKarl Jenkins mp3歌詞


Ariadiamus late ariadiamus da

ari a natus late adua

A-re-va-re tu-e va-te

a-re-va-re tu-e va-te

a-re-va-re tu-e va-te la-te-a

Ariadiamus late ariadiamus da

ari a natus late adua

A-re-va-re tu-e va-te

a-re-va-re tu-e va-te

a-re-va-re tu-e va-te la-te-a

A-ne-ma-ne coo-le ra-we

a-ne-ma-ne coo-le ra

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la……..

ah-ya-doo-ah-eh

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…..

a-ya-doo-ah-eh…

a-ya doo a-ye

a-ya doo a-ye

****

A-ne-ma-ne coo-le ra-we

a-ne-ma-ne coo-le ra

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la……..

ah-ya-doo-ah-eh

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…..

a-ya-doo-ah-eh…

a-ya doo a-ye

a-ya doo a-ye

a-ri-a-di-a-mus la-te

a-ri-a-di-a-mus da

a-i-a na-tus la-te a-du-a.

A-ra-va-re tu-e va-te

a-ra-va-re tu-e va-te

a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a.

A-na-ma-na coo-le ra-we

a-ne-ma-ne coo-le ra

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la……..

ah-ya-doo-ah-eh

a-ne-ma-ne coo-le ra-we a-ko-la…..

a-ya-doo-ah-eh…

a-ya doo a-ye

a-ya doo a-ye

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma

a-ya-coo-ah-eh mena

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma

a-ya-coo-ah-eh mena

ya—-ka–ma me–ah

a-ya-coo-ah-eh mena

ya—-ka–ma me–ah