《Luv Me》歌詞:by ??? ?? AOA mp3歌詞

Do it this do it this girl

Do it this do it this hey

Do it this do it this girl

AOA

Do it this do it this girl

Do it this do it this hey

Do it this do it this girl

1, 2, 3 Go!

??? ?? ?? ?? ???? ???

?? ?? ??? ? ? ? ????

??? ? ??? ?? ? ??? ??

? ???? ??? ?? ?? ???

??? ? ?? ?? ?????

? ??? ?? ? ?? ? ?? ??

? ??? ?? ??? ?? ????

??? ???? ?? ? ????

??? ?? ? ?? ?? woo woo

?? ??? ? ?? ??? ???

????? ? ??? ? ? ??? ?????

Oh do you love me love me love me boy

Do you love me love me love me boy

? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??

?? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ??? ?????

? ??? ?? ? ??? ?? ?? ? ??? ?? ????

??? ??? ??? ???? ?? ? ??

? ????? ??? ? ?? ????? ???

??? ? ?? ?? ?????

? ??? ?? ? ?? ? ?? ??

? ??? ?? ??? ?? ????

??? ???? ?? ? ????

??? ?? ? ?? ?? woo woo

?? ??? ? ?? ??? ???

????? ? ??? ? ? ??? ?????

Oh do you love me love me love me boy

Do you love me love me love me boy

? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??

Tell me how much do you love me

Want me I want you too baby

??? ? ?? ? ??? (???)

1, 2, 3 Go!

Oh do you love me love me love me boy

Do you love me love me love me boy

? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??

1, 2, 3 Go!

Do it this do it this do it x3

Tell me more x2

Do it this do it this do it x3

Do you love me yeah