《Walla Illa》歌詞:byTinariwen mp3歌詞


Ulla illa

Ulla illa

Ulla illa mizimallat gatti lilla

Adjodagh nemshi shuya ahi netrogh ghur Mizgawa

As nezdjamegh arghegh taba ed cigarette ha turhena

Ag adam dish offa d illa tallaq dagh man illa issikta