《Eainy Aleik》歌詞:byNancy Ajram mp3歌詞

免費試用30天Kindle unlimited 電子書包月服務:https://amzn.to/2l0Pnl1

免費試聽30天Amazon Audible有聲讀物:https://amzn.to/2mysTZe

喜歡聽浪漫愛情故事?免費試聽Audible Escape一個月:https://amzn.to/2lE3Qnf

喜歡在線聽音樂嗎?免費試聽Amazon music Unlimited 一個月:https://amzn.to/2LAV03Z

einy aleik

einy aleik ana einy aleik

bahni leik ana bahni leik

haymana yana amana aleik

rayah’ni mitsib’neesh kida

mali bado ana mali bado

wana yado kida wana yado

halan min lah’sa lah’sa adob

wil hob ya’mil koli da

einy aleik ana einy aleik

bahni leik ana bahni leik

haymana yana amana aleik

rayah’ni mitsib’neesh kida

mali bado ana mali bado

halan min lah’sa lah’sa adob

wil hob ya’mil koli da

garali da eli garali leih

howa enta tetla’ mein yabeih

sho’ak wasali hasali eih

wa da bayelo a abaa eli esmo eih

el’hob sayad’el ulu

ya mama dawab albi dob

we bil’amara mosh’arfa anam

wala ana’arfa kam

waka ana fahma leih

einy aleik ana einy aleik

bahni leik ana bahni leik

haymana yana amana aleik

rayah’ni mitsib’neesh kida

mali bado ana mali bado

halan min lah’sa lah’sa adob

wil hob ya’mil koli da

ma’ola min awel lu’a

hasa eni’arfak min sineen

estana’ala lah’lak ya’am

howa enta eih ma’indaksh dam

abili ma timshi mel’makan

ana’ayza’oulak kil’miteen

shayfa el haya mitzawa’a

mazagi helwem rawa’a

ma’ola min awel lu’a

hasani eni’arfak min sineen

estana’ala mah’lak ya’am

howa enta eih ma’indaksh dam

abili ma timshi mel’makan

ana’ayza’oulak kil’miteen

garali da eli garali leih

howa enta tetla’ mein yabeih

sho’ak wasali hasali eih

wa da bayelo a abaa eli esmo eih

el’hob sayad’el ulu

ya mama dawab albi dob

we bil’amara mosh’arfa anam

wala ana’arfa kam

waka ana fahma leih

einy aleik ana einy aleik

bahni leik ana bahni leik

haymana yana amana aleik

rayah’ni mitsib’neesh kida

mali bado ana mali bado

wana yado kida wana yado

halan min lah’sa lah’sa adob

wil hob ya’mil koli da

I’ve got my sight set on you

I’ve got my sight set on you

(bahni?) is for you, for you

I am lost in you, please promise me

That you’ll not leave me (lost) like that

I have no one but him, I have no one but him

and I am just like that

And little by little, I am losing myself in love

How can love change so much?

I’ve got my sight set on you

(bahni?) is for you, for you

I am lost in you, please promise me

That you’ll not leave me (lost) like that

I have no one but him, I have no one but him

and I am just like that

And little by little, I am losing myself in love

How can love change so much?

Why did this happen to me?

Who do you think you are?

I can feel your passion, how have I changed?

Is that what they call

Love, that is a hunter

He made me heart get lost in love

I can’t sleep at night, that proves it.

Neither can I count anything

And I understand why

I’ve got my sight set on you

(bahni?) is for you, for you

I am lost in you, please promise me

That you’ll not leave me (lost) like that

I have no one but him, I have no one but him

and I am just like that

And little by little, I am losing myself in love

How can love change so much?

How can it be that the first time I met you

I felt as if I knew you for years?

How are you that beautiful?

Have you no shame?

Before you leave

I want to tell you something

I feel that life is adorned

I am in a wonderful mood

How can it be that the first time I met you

I felt as if I knew you for years?

How are you that beautiful?

Have you no shame?

Why did this happen to me?

Who do you think you are?

I can feel your passion, how have I changed?

Is that what they call

Love, that is a hunter

He made me heart get lost in love

I can’t sleep at night, that proves it.

Neither can I count anything

Neither can I understand anything

I’ve got my sight set on you

(bahni?) is for you, for you

I am lost in you, please promise me

That you’ll not leave me (lost) like that

I have no one but him, I have no one but him

and I am just like that

And little by little, I am losing myself in love

How can love change so much?

You may also like...