《Bimpé》歌詞:byA?a mp3歌詞免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

Bimpé

BIMPE

(Bukola Elemide / Bukola Elemide – Nicolas Mollard)

? 2010 na?ve / Bukola Elemide / Nicolas Mollard

BIMPE NBA MI WI

OFOWO SINU BUSINESS MI

EMI IRE KO LEGBE

OKO SAJU MI BIMO NI

MOGBO NPE O MOMI LOJU

OUN NLA NI GBOA NIPA BUSINESS MI

ORO EMI IRE KO LE NI

EGBON RE FEMI NI

EGBON RE TON FEMI LOWO NI O

MO TI YA FUN

EGBON RE EGBON RE HA

EBAMI SO FUN BABY YEN

FUN BABY YEN

TON WO LE YEN

EBAM KI LO FUN

E KI LO FUN YE

EBAMI SO FUN SISI YEN

FUN SISI YEN

TO KUN ATIKE

EBAM KI LO FUN

E KI LO FUN YEAH.

BIMPE RIN MI FIN

OUN WUWA OMO AI SI IMOYE

MO RONU PIWADA

OMO INU MI LON BAMIWI

ILE ANO MO RE L’OYO

WAN KUKU JEKIN SI MI

IRE O LA PON LE

O DE FE KE YAN FE E SILE

EGBON RE TON FEMI LO NI O

MOO TI YA FUN

EGBON RE EGBON RE

EBAMI SO FUN BABY YEN

FUN BABY YEN

TON WO LE YEN

EBAM KI LO FUN

EKILO FUN SE

EBAMI SO FUN SISI YEN

TON BE BE LO

TO KUN A TI KE

EBAM KI LO FUN

E KILO FUN YE.

EBAMI SO FUN BABY YEN

KO FO SO KE

KO RIN NI LE

TI KO BA WAN

KO LA RI MO LE

EBAMI KI LO FUN

KI LO FUN YEAH

EBAMI SO FUN BABY YEN

KO FO SO KE, KO RIN NI LE

KO RIN LO OFA

You may also like...