Happy!!! 運將情歌 歌詞:by 茄子蛋 MP3歌詞

Happy!!! 運將情歌 歌詞:

作曲 : 黃奇斌
作詞 : 黃奇斌

佇每一工的五點半,Good Morning 我共你敖早。
你困甲親像豬我金金看,逐工努力攏無嫌晏。
我只要身軀勇健會當聽你唱歌,拍拼共你惜命命。
我會小心駕駛以後的路咱攏做夥行。
無啥物困難無啥物阻礙,提出[……]

完整歌詞