《Walla Illa》歌詞:byTinariwen mp3歌詞免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

Ulla illa

Ulla illa

Ulla illa mizimallat gatti lilla

Adjodagh nemshi shuya ahi netrogh ghur Mizgawa

As nezdjamegh arghegh taba ed cigarette ha turhena

Ag adam dish offa d illa tallaq dagh man illa issikta

You may also like...